• 19 juli 2023

    ‘Er wordt te weinig geluisterd, en er wordt zeker veel te weinig geluisterd naar wát we beluisterd hebben.’ Een paar keer valt de zin in het interview met Rudi Westendorp en Ronald Simons, de tweekoppige directie van Vereniging Reable Nederland. Waarmee hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi maar wil zeggen: het systeemdenken heeft het gewonnen van de aandacht voor wat hulpvragers nu eigenlijk nodig hebben. Ronald: ‘In beleidsstukken vind je veel over passende zorg en persoonsgerichte zorg. Maar in de praktijk vind je een enorm productgerichte aanpak.’ Een interview over het ene woord dat verandering moet brengen: reablement.