Reablement

Reablement

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden. Zoals ze dat zelf willen.

Actueel

  • 16 oktober 2023

    Met dit programma versnellen zij, samen met zorgaanbieders, samenwerkingspartners en inwonersinitiatieven de ontwikkeling en implementatie van reablement in haar 11 zorgkantoorregio’s. Dit programma maakt onderdeel uit van een grote beweging van Zilveren Kruis Zorgkantoor ‘Van zorg naar gewoon leven’. Deze beweging stimuleert versnelling door de (andere) programma’s community care, digitale thuiszorg en de routekaart woonzorgopgave.

  • 4 oktober 2023

    Mijzo is lid van Reable Nederland. Mijzo heeft met ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant het initiatief genomen voor de campagne ‘Tijd voor een ander verhaal’. Samen maken zij zich sterk voor een toekomstbestendige zorg voor ouderen. De campagne maakt medewerkers nog meer bewust dat anders werken in de ouderenzorg nodig is. In de video Hoe dan? Zo! vertelt Karin, zorgverlener bij Mijzo over de andere aanpak en waar ze tegenaan loopt. Mevrouw de Ronde vertelt wat het haar oplevert.

  • 21 september 2023

    In de zorg staan we voor grote uitdagingen, de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen is bijvoorbeeld een steeds groter wordend probleem. Met optimaliseren van het huidige systeem gaan we het verschil in aanbod van en vraag naar zorg niet oplossen. Rudi vertelt in dit themanummer over reablement en hoe dit bij kan dragen aan de transitie in de ouderenzorg in Nederland.

We willen anders

We maken ons zorgen om de ouderenzorg. Het bestaande zorgsysteem voorziet niet meer in de uiteenlopende behoeften van ouderen van nu. Daarnaast is het een uitdaging om voldoende hulpverleners voor de zorg te behouden. En kunnen we het in de toekomst allemaal nog wel betalen? In het verleden hebben we baat gehad bij hoe we ons zorgsysteem hebben georganiseerd. En we mogen trots zijn op wat we er mee hebben bereikt!

Inmiddels zijn zowel de oudere als de hulpverlener ondergeschikt geworden. Het systeem werkt steeds minder voor ons. We willen de regie op ons leven behouden! Daarom hebben we een fundamenteel andere denkwijze nodig. Waarin de burger én de hulpverlener leidend worden. Want ieder mens bepaalt zélf wat voor hem of haar kwaliteit van leven is. En dat gaat over meer dan gezond of ziek zijn.

“We willen de regie op ons leven behouden! Want ieder mens bepaalt zelf wat voor hem of haar kwaliteit van leven is. En dat gaat over meer dan gezond of ziek zijn. We hebben een fundamenteel andere denkwijze nodig waarin de burger én de professional leidend worden”

Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde

Lid worden

Wil je als organisatie echt een verandering bewerkstelligen in de ouderenzorg? Word dan lid! Binnen de vereniging vind je een groep van bevlogen zielsverwanten en de gelegenheid om niet alleen over reablement te praten maar het ook daadwerkelijk te doen.