Met dit programma versnellen zij, samen met zorgaanbieders, samenwerkingspartners en inwonersinitiatieven de ontwikkeling en implementatie van reablement in haar 11 zorgkantoorregio’s. Dit programma maakt onderdeel uit van een grote beweging van Zilveren Kruis Zorgkantoor ‘Van zorg naar gewoon leven’. Deze beweging stimuleert versnelling door de (andere) programma’s community care, digitale thuiszorg en de routekaart woonzorgopgave.

Het programma reablement

Met het programma reablement werken we toe naar een gemeenschap waarin ‘voor elkaar zorgen’ de normaalste zaak van de wereld is. Inwoners en organisaties zetten zich in om de capaciteit van de gemeenschap te versterken om zelf (en in samenwerking) de zorg en ondersteuning te organiseren.

Deelnemers van het programma maakten uitgebreid kennis met reablement tijdens de kick-off. De bijeenkomst was in Austerlitz: in dit dorp regelt de gemeenschap alles zelf. De perfecte locatie dus. Collega Rudi vertelde over het geheim van alle hulpverlening volgens Kierkegaard en het raamwerk van filosoof Ellerman. Collega Ronald legde uit hoe zorgorganisaties het gedachtegoed van reablement in het DNA van hun organisatie kunnen krijgen.